GIẤY FAX SAKURA
208H Hồng Bàng, Phường 15, Quận 5, Tp.Hồ Chí Minh

Sản phẩm

Dapha - giấy fax sakura

Giấy Fax Sakura 210x30

Mã sản phẩm: 210 x 30

Quy cách: Khổ giấy A4 vừa cho người sử dụng.
Đóng gói: 40 cuộn/thùng.
Tính năng ưu việt:
- Chữ in đậm rõ nét
- Không bị nhòe
- Giấy trắng độ tương phản tốt
- Chất cảm nhiệt phù hợp
- Không đổ lông hay bã
- Thích hợp với mọi loại máy

Giấy Fax Sakura 210x50

Mã sản phẩm: 210 x 50

Quy cách: Khổ giấy A4 vừa cho người sử dụng.
Đóng gói: 12 cuộn/thùng.
Tính năng ưu việt:
- Chữ in đậm rõ nét
- Không bị nhòe
- Giấy trắng độ tương phản tốt
- Chất cảm nhiệt phù hợp
- Không đổ lông hay bã
- Thích hợp với mọi loại máy

Giấy Fax Sakura 210x100

Mã sản phẩm: 210 x 100

Quy cách: Khổ giấy A4 vừa cho người sử dụng.
Đóng gói: 15 cuộn/thùng.
Tính năng ưu việt:
- Chữ in đậm rõ nét
- Không bị nhòe
- Giấy trắng độ tương phản tốt
- Chất cảm nhiệt phù hợp
- Không đổ lông hay bã
- Thích hợp với mọi loại máy

Giấy Fax Sakura 216x30

Mã sản phẩm: 216 x 30

Quy cách: Khổ giấy A4 vừa cho người sử dụng.
Đóng gói: 40 cuộn/thùng.
Tính năng ưu việt:
- Chữ in đậm rõ nét
- Không bị nhòe
- Giấy trắng độ tương phản tốt
- Chất cảm nhiệt phù hợp
- Không đổ lông hay bã
- Thích hợp với mọi loại máy

Giấy Fax Sakura 216x50

Mã sản phẩm: 216 x 50

Quy cách: Khổ giấy A4 vừa cho người sử dụng.
Đóng gói: 12 cuộn/thùng.
Tính năng ưu việt:
- Chữ in đậm rõ nét
- Không bị nhòe
- Giấy trắng độ tương phản tốt
- Chất cảm nhiệt phù hợp
- Không đổ lông hay bã
- Thích hợp với mọi loại máy

Giấy Fax Sakura 216x100

Mã sản phẩm: 216 x 100

Quy cách: Khổ giấy A4 vừa cho người sử dụng.
Đóng gói: 15 cuộn/thùng.
Tính năng ưu việt:
- Chữ in đậm rõ nét
- Không bị nhòe
- Giấy trắng độ tương phản tốt
- Chất cảm nhiệt phù hợp
- Không đổ lông hay bã
- Thích hợp với mọi loại máy

Giấy Fax Sakura 52x30

Mã sản phẩm: 52 x 30

Quy cách: Khổ giấy A4 vừa cho người sử dụng.
Đóng gói: 150 cuộn/thùng.
Tính năng ưu việt:
- Chữ in đậm rõ nét
- Không bị nhòe
- Giấy trắng độ tương phản tốt
- Chất cảm nhiệt phù hợp
- Không đổ lông hay bã
- Thích hợp với mọi loại máy

Giấy Fax Sakura 57x30

Mã sản phẩm: 57 x 30

Quy cách: Khổ giấy A4 vừa cho người sử dụng.
Đóng gói: 150 cuộn/thùng.
Tính năng ưu việt:
- Chữ in đậm rõ nét
- Không bị nhòe
- Giấy trắng độ tương phản tốt
- Chất cảm nhiệt phù hợp
- Không đổ lông hay bã
- Thích hợp với mọi loại máy

Giấy Fax Sakura 60x30

Mã sản phẩm: 60 x 30

Quy cách: Khổ giấy A4 vừa cho người sử dụng.
Đóng gói: 150 cuộn/thùng.
Tính năng ưu việt:
- Chữ in đậm rõ nét
- Không bị nhòe
- Giấy trắng độ tương phản tốt
- Chất cảm nhiệt phù hợp
- Không đổ lông hay bã
- Thích hợp với mọi loại máy

Giấy fax Sakura 70x30

Mã sản phẩm: 70 x 30

Quy cách: Khổ giấy A4 vừa cho người sử dụng.
Đóng gói: 150 cuộn/thùng.
Tính năng ưu việt:
- Chữ in đậm rõ nét
- Không bị nhòe
- Giấy trắng độ tương phản tốt
- Chất cảm nhiệt phù hợp
- Không đổ lông hay bã
- Thích hợp với mọi loại máy

Giấy fax Sakura 75x30

Mã sản phẩm: 75 x 30

100 cuộn/thùng

Giấy fax Sakura 80x30

Mã sản phẩm: 80 x 30

Quy cách: Khổ giấy A4 vừa cho người sử dụng.
Đóng gói: 100 cuộn/thùng.
Tính năng ưu việt:
- Chữ in đậm rõ nét
- Không bị nhòe
- Giấy trắng độ tương phản tốt
- Chất cảm nhiệt phù hợp
- Không đổ lông hay bã
- Thích hợp với mọi loại máy

Hotline

Tư vấn và hỗ trợ

Hỗ trợ trực tuyến